Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< Retour au bookshop

Burgerlijk Wetboek

Coördinatie januari 2022. Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht

Het Burgerlijke Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht. De 3 Boeken die er oorspronkelijk deel van uitmaakten, werden grondig vernieuwd.
In de nabije toekomst zal het Burgerlijk Wetboek bestaan uit 9 Boeken. Momenteel zijn alleen Boek 3 “Goederen” en Boek 8 “Bewijs” in werking. Deze boekdelen 3 en 8 maken integraal deel uit van dit Wetboek.


Het werd bijgewerkt in januari 2022 en vergemakkelijkt het lezen doordat elk gewijzigd of in werking getreden artikel werd onderstreept:

  • in het jaar 2020 (cursief in de tekst)
  • in het jaar 2021 (vet gedrukt in de tekst)

Om er een gebruiksvriendelijke en duidelijk hulpmiddel van te maken
In de inhoudstafel vindt u de bijgewerkte originele Boeken I, II en III, die nog actueel zijn, alsook de nieuwe Boeken 3 en 8:

Boek I : Personen
Dit boek handelt over de burgerlijke rechten, de burgerlijke stand, woonplaats, huwelijk, echtscheiding, adoptie, minderjarigheid, meerderjarigheid, ...

Boek II : Goederen en verschillende beperkingen van eigendom
De artikelen van dit inmiddels oude Boek II zijn ingetrokken ingevolge inwerkingtreding van het nieuwe Boek 3 op 1 september 2021.

Boek III : Op welke wijze eigendom verkregen wordt
• Dit boek gaat over :
- erfenissen en testamenten
- contracten en verbintenissen in het algemeen, daaronder ook de plicht tot vergoeding van schade bij een fout (onrechtmatige daad), daaronder ook de huwelijksvermogensstelsels
- bijzondere overeenkomsten, zoals koop, ruil, huur, aanneming, lening, bewaargeving, sekwester, lijfrente, lastgeving
- concrete overeenkomsten, zoals borg, dading of transactie, pand, en verder over de regels van de verjaring

• Er zijn verder nog enkele afzonderlijk genummerde titels betreffende de :
- pachtwet
- hypotheekwet

Boek 3 : Goederen.
Dit boek betreft het eigendomsrecht, de mede-eigendom, de zake- lijke gebruiksrechten en de zakelijke zekerheden. Ook de wet op de achtergelaten voorwerpen, het opstalrecht en het erfpandrecht zijn opgenomen.

Boek 8 : Bewijs.
Naast de algemene bepalingen behandelt het de toelaatbaarheid van de bewijsmiddelen en de verschillende bewijsmiddelen.

Auteurs

Axel Neefs

Founder, general manager and shareholder (50 %) of Corporate Group, a publishing company active in the conception and distribution of books (tax, law, economics), software (liabilities outside financial statements : VAT, e-Gov, taxes, etc.) and marketing campaigns towards accountants and financial auditors.

Uitgever : Corporate Copyright

Aantal pagina's : 750

Uitgavedatum : 24/02/2021

Aangeraden door andere klanten...

Ratio's Instrumentenbord Voor de Onderneming

Lees meer

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Vanaf 1 juni 2020, is het AREI 2020 van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties.

Lees meer

Jaarrekening: verantwoordelijkheid van leidinggevenden

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de publicatie van de jaarrekening en haar bijlagen.

Lees meer

Verkeersrecht geannoteerd 2022-2023

Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Lees meer