Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< Retour au bookshop

Handleiding Vennootschapsbelasting

Het is de referentie voor wie de logica machtig wilt zijn, om de belasbare basis voor de vennootschapsbelasting te kunnen berekenen.

Deze 18de editie bevat de laatste nieuwigheden inzake vennootschapsbelasting, en met name de aanpassingen van de fiscale wetgeving die werden veroorzaakt door de wet tot regeling van de fiscale en sociale vergroening van de mobiliteit, de recente wijzigingen aan het stelsel van de VVPRbis, alsook de behandeling van de afzonderlijke bijdragen voor onzichtbare winsten en niet-gerechtvaardigde uitgaven.

Deze nieuwe editie behandelt ook de laatste wettelijke bepalingen in verband met de coronacrisis, zoals de mogelijkheid om een wederopbouwreserve aan te leggen, het belastingkrediet op de niet-terugvorderbare kosten voor vennootschappen die bepaalde evenementen hebben moeten annuleren, de vrijstelling van vergoedingen toegekend door de overheid en de aanpassingen aan het tax shelter-stelsel voor audiovisuele productie en podiumkunsten.

Ze bevat ook nieuwe toepassingsvoorbeelden met betrekking tot betalingen naar “belastingparadijzen”, de niet-aftrekbaarheid van interesten die meer dan 30% van de belastbare EBITDA bedragen, de berekening van de minimumbasis bij een ontvangen abnormaal of goedgunstig voordeel, de behandeling van verliezen geleden door een buitenlandse vaste vestiging, de aftrek voor innovatie-inkomsten en de aftrek voor intra-groep overdrachten.

Dit volledig en didactisch boek is gestructureerd op basis van de aangifte in de vennootschapsbelasting en combineert met een zelden geziene efficiëntie de juridische en boekhoudkundige benadering. Het is het naslagwerk voor iedereen die de logica wil beheersen om de belastbare basis in de vennootschapsbelasting te berekenen.

Het richt zich zowel tot de professionals uit de boekhouding en de fiscaliteit, die er heel wat praktische informatie vinden, als tot de leerkrachten en studenten die deze complexe materie op een concrete manier zullen kunnen benaderen. Door zijn grote duidelijkheid en de vele voorbeelden die hij voorstelt, is dit jaarlijks geüpdatete werk voortaan de referentie voor alle professionals (of zij die het willen worden). Het is een investering die snel rendeert.

Uitgever : Corporate Copyright

Aantal pagina's : 722

Uitgavedatum : 12/07/2022

Aangeraden door andere klanten...

Nieuw algemeen contractenrecht

Een referentieboek. Door Larcier-Intersentia, meer dan 175 jaar ervaring. Een boek aangepast aan de specifieke behoeften van juristen en fiscalisten.

Lees meer

Belgisch BTW-Wetboek

Coördinatie januari 2020

Lees meer

Strafwetboek

Het Strafwetboek wordt hier voorgesteld in de bijgewerkte versie uit 2020.

Lees meer

Rechten zonder grenzen

Dit boek beschrijft het kronkelend parcours van Luc Walleyn, oud-voorzitter van Advocaten Zonder Grenzen.

Lees meer