Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Actualia gerechtelijk recht 2024

Nexus-cahiers

In dit cahier geeft Pierre Thiriar vooreerst een stand van zaken rond de digitalisering van de civiele rechtspleging. Volgende onderwerpen worden behandeld: de elektronische kennisgeving en betekening, de elektronische communicatie en mededeling van stukken en het Centraal register van de beslissingen van de rechterlijke orde.

In een tweede bijdrage biedt Stefan Rutten een overzicht van enkele recente wetswijzigingen en de belangrijkste recente (cassatie)rechtspraak inzake de materiële en territoriale bevoegdheid. Zo wordt onder meer stilgestaan bij de bevoegdheid bij geschillen inzake burenhinder, de bevoegde rechter bij samenhangende vorderingen en de rechtsgeldigheid van bevoegdheidsbedingen in het consumentenrecht.

Ten slotte behandelt Beatrix Vanlerberghe enkele aspecten van het cassatieberoep in burgerlijke zaken die nuttig kunnen zijn voor de rechtspracticus, waaronder de beslissingen waartegen cassatieberoep kan worden ingesteld, de termijn om cassatieberoep in te stellen en de beperkingen van de mogelijkheid om middelen te formuleren (een cassatiemiddel mag niet opkomen tegen een feitelijke beoordeling, noch tegen een overtollig motief en mag evenmin nieuw zijn). Verder schetst zij kort het verloop van de cassatieprocedure en bespreekt zij de omvang en de gevolgen van de vernietiging van een rechterlijke beslissing door het Hof van Cassatie.

Uitgever : Larcier - Intersentia

Aantal pagina's : 72

ISBN : 9789400018082

Uitgavedatum : 07/05/2024

61.32 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

Het personen- en familierecht

Achtste, herziene uitgave. Een benadering in context

Lees meer

10 jaar Wet Eenheidsstatuut

Lees meer

Copyright Contracts Tomorrow

The law governing the substance of contracts on copyright and neighbouring rights is no longer exclusively in the hands of national legislators.

Lees meer

De defederalisering van justitie

Een rechtsvergelijkende en rechtspolitieke studie

Lees meer