Deze website maakt gebruik van cookies.
OK

Kies maar...

per thema

door uitgever

De VZW & haar aansprakelijkheid

U bent betrokken bij een VZW, als al dan niet stemgerechtigd lid, dagelijks-bestuurder, bestuurder, directeur of vrijwilliger? Of zoals vaak voorkomt: u cumuleert enkele van deze hoedanigheden?

53.77 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
53.77 € HTVA

Vademecum voor de vzw (vijfde editie)

Het Vademecum voor de VZW is het praktijkboek voor iedereen die werkt voor een VZW of betrokken is bij de werking van een VZW.

73.584 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
73.584 € HTVA

Erfrecht & giften (vierde editie)

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Deze vierde editie is volledig herwerkt.

103.77 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
103.77 € HTVA

Feitelijk bestuur

Dit boek is met zijn heldere, didactische opbouw geschikt voor een breed juridisch publiek. Het omvat bovenop een hele reeks theoretische beschouwingen tal van praktische voorbeelden, die waardevol zijn voor elke rechtspracticus die vragen heeft omtrent het feitelijk bestuur van een rechtspersoon.

207.55 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
207.55 € HTVA

100 jaar Belgische drugswet en evaluatie van het drugsbeleid

De drugswet is al 100 jaar oud.

56.6 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
56.6 € HTVA

Van insolventiepreventie tot fresh start

Insolventieprocedures toegepast op advocaten en hun deontologie

59.43 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
59.43 € HTVA

De advocaat, vrij om te ondernemen

A year from now, you'll wish you started today

33.02 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
33.02 € HTVA

Collectieve en individuele schade

Dit boek is opgebouwd rond de vraag hoe het juridische kader inzake de afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap-rechtspersoon eruit moet zien om het onderliggende agency-conflict tussen schuldeisers en curator te verzachten, zonder de voordelen van een collectieve insolventieprocedure op te geven.

165.09 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
165.09 € HTVA

Zakboekje strafrecht

Praktisch werkinstrument voor iedereen die beroepshalve met het strafrecht omgaat. Voor politieambtenaren onmisbaar om betrouwbare pv’s op te stellen.

77.92 € btw excl.

Wolters Kluwer

Bestellen
77.92 € HTVA

Inleiding tot het Belgische strafrecht en strafprocesrecht

1ste editie 2023

93.4 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
93.4 € HTVA

Nieuw algemeen contractenrecht

Een referentieboek. Door Larcier-Intersentia, meer dan 175 jaar ervaring. Een boek aangepast aan de specifieke behoeften van juristen en fiscalisten.

240.57 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
240.57 € HTVA

Het personen- en familierecht

Achtste, herziene uitgave. Een benadering in context

146.23 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
146.23 € HTVA

Sociaal Strafwetboek

Updated in januari 2023

33.02 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen
33.02 € HTVA

Goederenrecht (editie 2023)

Dit boek bevat het goederenrecht in zijn essentie

42.45 € btw excl.

die Keure

Bestellen
42.45 € HTVA

Rechten zonder grenzen

Dit boek beschrijft het kronkelend parcours van Luc Walleyn, oud-voorzitter van Advocaten Zonder Grenzen.

23.49 € btw excl.

EPO

Bestellen
23.49 € HTVA

Burgerlijk Wetboek 2023

Coördinatie januari 2023. Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht

45.28 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

Advocatentuchtrecht

Een kritische studie waarbij het tuchtrecht en de tuchtrechtspraak, de bewarende maatregelen van de stafhouder, de tuchtprocedure én de procedures ‘als in tucht’ besproken worden.

128.45 € btw excl.

Wolters Kluwer

Bestellen
128.45 € HTVA

Advocatenerelonen

Informatie, partijbeslissing, transparantie

49.06 € btw excl.

die Keure

Bestellen
49.06 € HTVA

Maatschap en aanverwante rechtsvormen

De maatschap is onze oudste vennootschapsvorm en nog steeds de vennootschap “van gemeen recht”. Zij is polyvalent, flexibel, discreet, fiscaalvriendelijk en daarom, vooral sinds de jaren negentig, een zeer “gewild” instrument van successieplanning. Maar blijft dit wel zo?

80.19 € btw excl.

die Keure

Bestellen
80.19 € HTVA

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtscheiding door onderlinge toestemming ??" Handboek voor de scheidingsprofessional ??" Met meer dan 100 modelclausules

112.26 € btw excl.

Knopspublishing

Bestellen
112.26 € HTVA

Handboek merkenrecht (2e editie)

Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip van de bepalingen van het merkenrecht van kracht in de Benelux en in de Europese Unie.

159.43 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
159.43 € HTVA

Bedrijfsvoorheffing

Dit werk geeft een grondige fiscaaljuridische, kritische en globale analyse van het fenomeen bedrijfsvoorheffing. Het gaat om de vijfde editie.

318.87 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
318.87 € HTVA

Privaatrecht in hoofdlijnen set ( Volume 1 & 2 )

Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht.

89.62 € btw excl.

LeA

Bestellen
89.62 € HTVA

Handboek Kunstrecht

Dit handboek benadert alle juridische vraagstukken die rechtstreeks relevant zijn voor sector van de beeldende kunsten vanuit een tweedimensionale invalshoek:

97.17 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
97.17 € HTVA

Woninghuur in Vlaanderen en Brussel

Dit handboek vergelijkt de huurregelgeving in Vlaanderen en Brussel op een praktische wijze, aan de hand van 70 vragen, die telkens worden beantwoord met verwijzing naar de relevante artikelen van het Vlaams Woninghuurdecreet of de Brusselse Huisvestingscode. Het handboek is tevens aangevuld met vergelijkende tabellen en flowcharts.

62.26 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
62.26 € HTVA

Handboek Bouwrecht - 3e editie

Het Handboek Bouwrecht begeleidt u bij alle fases van het bouwgebeuren. U bent aannemer of promotor, architect of een studiebureau, opdrachtgever-bouwheer: alle aspecten en fases van het bouwproces, bekeken vanuit alle participanten aan dit proces komen aan bod.

306.6 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
306.6 € HTVA

Verkeersrecht geannoteerd 2022-2023

Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

150 € btw excl.

Die Keure/La Charte

Bestellen
150 € HTVA

Verzekering in de bouw

Dit werk geeft een grondig overzicht van de verplichte en de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.

66.04 € btw excl.

Intersentia

Bestellen
66.04 € HTVA

Strafrecht geannoteerd 2022-2023

Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

216.04 € btw excl.

Die Keure/La Charte

Bestellen
216.04 € HTVA

Het nieuwe seksueel strafrecht

Dit boek is een eerste gids doorheen de nieuwe regelgeving.

58.49 € btw excl.

LeA

Bestellen
58.49 € HTVA

Vastgoedrecht in België

2023 - Huurder, mede-eigenaar of eigenaar, iedereen heeft te maken met bouwrecht...

80.19 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

Belgian Capacity Remuneration Mechanism

This book is in English with the full legislation in both domestic languages : Dutch & French.

61.32 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

Handleiding Vennootschapsbelasting

Het is de referentie voor wie de logica machtig wilt zijn, om de belasbare basis voor de vennootschapsbelasting te kunnen berekenen.

56.6 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

BTW : Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2020 van kracht worden voor de aangifteverplichting

55 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

42.45 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen
42.45 € HTVA

Jaarrekening: verantwoordelijkheid van leidinggevenden

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de publicatie van de jaarrekening en haar bijlagen.

37.74 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Opnieuw heeft de Kamer het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangenomen op 28 april 2020.

41.51 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

Strafwetboek

Het Strafwetboek wordt hier voorgesteld in de bijgewerkte versie uit 2020.

30.19 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Vanaf 1 juni 2020, is het AREI 2020 van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties.

65.1 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

Boordtabellen en business planning

Het besturen van een onderneming met kennis van zaken vereist, naast het voeren van een boekhouding, het op punt stellen en actueel houden van boordtabellen en relevante indicatoren.

42.45 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

BTW en Advocaten

28 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

Ratio's Instrumentenbord Voor de Onderneming

12 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

Belgisch BTW-Wetboek

Coördinatie januari 2020

40 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen

MinimumIndeling van het Algemeen rekeningenstelsel

MAR versie 2019 nu beschikbaar !

9.9 € btw excl.

Corporate Copyright

Bestellen