Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Privaatrecht in hoofdlijnen set ( Volume 1 & 2 )

Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht.

Zowel in volume 1 als in volume 2 komen de belangrijkste juridische evoluties van de afgelopen jaren aan bod en ze werden ook nauwgezet in de tekst verwerkt.

Privaatrecht in hoofdlijnen. Volume 1. Inleiding tot het recht bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht. Hierin leggen de auteurs een bijzondere klemtoon op de analyse van de basisregels en -begrippen, maar staan ook stil bij het ‘rechtsfenomeen’, met aandacht voor het wezen en de werking van het recht. De lezer krijgt ook toelichting bij de wijze waarop het recht institutioneel vorm krijgt en toepassing vindt, en een overzicht van de organen die het recht in zijn werking ondersteunen.

Privaatrecht in hoofdlijnen. Volume 2. Overzicht van het privaatrecht koppelt een grondig theoretisch overzicht van het burgerlijk recht aan praktische vragen en voorbeelden. De auteurs besteden bijzondere aandacht aan een toegankelijke en heldere bespreking van moeilijke begrippen en complexe rechtsverhoudingen. Het boek behandelt de grote civielrechtelijke rechtsdomeinen en de belangrijke ontwikkelingen die deze recent, met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, hebben ondergaan.

Uitgever : LeA

Aantal pagina's : 1100

ISBN : 978-94-640-7869-5

Uitgavedatum : 29/09/2022

89.62 € HTVA

Aangeraden door andere klanten...

De VZW & haar aansprakelijkheid

U bent betrokken bij een VZW, als al dan niet stemgerechtigd lid, dagelijks-bestuurder, bestuurder, directeur of vrijwilliger? Of zoals vaak voorkomt: u cumuleert enkele van deze hoedanigheden?

Lees meer

BTW en Advocaten

Lees meer

Verkeersrecht geannoteerd 2022-2023

Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Lees meer

Boordtabellen en business planning

Het besturen van een onderneming met kennis van zaken vereist, naast het voeren van een boekhouding, het op punt stellen en actueel houden van boordtabellen en relevante indicatoren.

Lees meer