Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Privaatrecht in hoofdlijnen set ( Volume 1 & 2 )

Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht.

Zowel in volume 1 als in volume 2 komen de belangrijkste juridische evoluties van de afgelopen jaren aan bod en ze werden ook nauwgezet in de tekst verwerkt.

Privaatrecht in hoofdlijnen. Volume 1. Inleiding tot het recht bevat zowel een objectieve als een organieke en een subjectieve benadering van het recht. Hierin leggen de auteurs een bijzondere klemtoon op de analyse van de basisregels en -begrippen, maar staan ook stil bij het ‘rechtsfenomeen’, met aandacht voor het wezen en de werking van het recht. De lezer krijgt ook toelichting bij de wijze waarop het recht institutioneel vorm krijgt en toepassing vindt, en een overzicht van de organen die het recht in zijn werking ondersteunen.

Privaatrecht in hoofdlijnen. Volume 2. Overzicht van het privaatrecht koppelt een grondig theoretisch overzicht van het burgerlijk recht aan praktische vragen en voorbeelden. De auteurs besteden bijzondere aandacht aan een toegankelijke en heldere bespreking van moeilijke begrippen en complexe rechtsverhoudingen. Het boek behandelt de grote civielrechtelijke rechtsdomeinen en de belangrijke ontwikkelingen die deze recent, met de invoering van het nieuwe Burgerlijk Wetboek, hebben ondergaan.

Uitgever : LeA

Aantal pagina's : 1100

ISBN : 978-94-640-7869-5

Uitgavedatum : 29/09/2022

89.62 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

De kennisgeving in het contractenrecht

Lees meer

Handboek Bouwrecht - 3e editie

Het Handboek Bouwrecht begeleidt u bij alle fases van het bouwgebeuren. U bent aannemer of promotor, architect of een studiebureau, opdrachtgever-bouwheer: alle aspecten en fases van het bouwproces, bekeken vanuit alle participanten aan dit proces komen aan bod.

Lees meer

(On)wettigheid binnen (overheids)aansprakelijkheid

Stellingname voor een uniforme toepassing van het gemeen recht

Lees meer

Handboek socialezekerheidsrecht (11de editie)

Dit interuniversitaire handboek is het referentiewerk bij uitstek over het Belgische socialezekerheidsrecht.

Lees meer