Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Het personen- en familierecht (achtste, herziene uitgave)

Achtste, herziene uitgave. Een benadering in context

Een benadering in context

Het personen- en familierecht gaat over de persoonlijke levensloop van mensen, van aan hun geboorte (en zelfs voordien) tot aan hun overlijden (en zelfs nadien). Het personenrecht regelt het lidmaatschap van de rechtsgemeenschap van natuurlijke personen in het algemeen en van bijzondere categorieën van natuurlijke personen in het bijzonder (Belgen, minderjarigen, beschermde meerderjarigen en personen met een geestesziekte). Het familierecht regelt partnerschap, ouderschap en de betrekkingen binnen de bredere kring van verwanten. De 14 hoofdstukken van dit boek bevatten per thema telkens een uiteenzetting van de beginselen en een samenvatting van de rechtstechniek aan de hand van de belangrijkste bronnen.

Het handboek plaatst het recht van hier en nu ook in een bredere context, met verwijzingen naar socio-culturele bronnen en een focus op de actuele debatten. In het handboek komt enkel het burgerlijk recht en jeugdrecht over personen en families aan bod; andere rechtstakken blijven buiten beschouwing.

Frederik Swennen is gewoon hoogleraar aan de Faculteit Rechten van de Universiteit Antwerpen. Hij doceert er het personen- en familierecht sinds 2002. Hij is promotor van de Belgisch-Nederlandse FWO Wetenschappelijke Onderzoeksgemeenschap RETHINKIN – Familie en familierecht herdenken in de Lage Landen; hij is lid van de Uitvoerende Raad van de International Society of Family Law. Frederik Swennen is ook advocaat (Greenille Private Client Team van Deloitte Legal – Lawyers). Hij is sinds 2018 de houder van de eerste Belgische academische leerstoel Dier & Recht.

Inhoud

Hoofdstuk 1. Wat is personen- en familierecht?
Hoofdstuk 2. Personen
Hoofdstuk 3. Belgen en vreemdelingen
Hoofdstuk 4. Onbekwaamheid en bewind
Hoofdstuk 5. Minderjarigen
Hoofdstuk 6. Beschermde meerderjarigen
Hoofdstuk 7. Geesteszieken
Hoofdstuk 8. Families
Hoofdstuk 9. Echtgenoten
Hoofdstuk 10. Wettelijk samenwonenden
Hoofdstuk 11. Feitelijk samenwonenden
Hoofdstuk 12. Ouders
Hoofdstuk 13. Opvoeders
Hoofdstuk 14. Verwanten

Download de volledige inhoudsopgave hier.

 

Auteur

Frederik Swennen

Docent aan de Universiteit Antwerpen, advocaat bij de balie te Brussel, gewezen referendaris bij het Hof van Cassatie

Uitgever : Larcier - Intersentia

Aantal pagina's : 642

ISBN : 9789400015722

Uitgavedatum : 08/02/2023

146.23 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

Collectieve en individuele schade

Dit boek is opgebouwd rond de vraag hoe het juridische kader inzake de afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap-rechtspersoon eruit moet zien om het onderliggende agency-conflict tussen schuldeisers en curator te verzachten, zonder de voordelen van een collectieve insolventieprocedure op te geven.

Lees meer

BTW : Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2020 van kracht worden voor de aangifteverplichting

Lees meer

Handboek Belgisch Personen-, familie- en relatievermogensrecht (ed. 2023 - 2vol.)

bijgewerkt tot 1 augustus 2023

Lees meer

Handboek merkenrecht (2e editie)

Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip van de bepalingen van het merkenrecht van kracht in de Benelux en in de Europese Unie.

Lees meer