Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< Retour au bookshop

Belgische en Europese BTW-wetgeving

Coördinatie januari 2020

In dit werk stellen de auteurs Belgische en Europese juridische teksten die vereist zijn voor een geïntegreerde aanpak van de btw-wetgeving ter beschikking van de lezer.

Het Belgische Btw-wetboek en de uitvoeringsbesluiten ervan zijn al lang niet meer voldoende, en daarom verwijzen dit wetboek en deze besluiten steeds vaker naar de Europese btw-basisrichtlijn en worden ze, sinds enkele jaren, zelfs aangevuld met Europese uitvoeringsverordeningen die rechtstreeks van toepassing zijn zonder dat ze eerst in nationale wetgeving moeten worden omgezet.

Deze diverse instrumenten, bijgewerkt per 1 januari 2020, zijn:

  • een geconsolideerde versie van de Belgische btw-wetgeving, 
  • een geconsolideerde versie van  de Europese btw-basisrichtlijn 2006/112/EG waarin de bepalingen van uitvoeringsverordening 282/2011/EG zijn opgenomen, 
  • een geconsolideerde versie van de uitvoeringsverordening 282/2011/EG, 
  • de  richtlijn 2008/9/EG tot vaststelling van de nadere voorschriften voor teruggaaf van de belasting over de toegevoegde waarde aan belastingplichtigen die niet in de lidstaat van teruggaaf gevestigd zijn, 
  • de verordening (EG) nr. 1174/2009 wat betreft de teruggaaf van btw krachtens bovenstaande richtlijn 2008/9/EG en
  • de richtlijn 2009/132/EG met betrekking tot de vrijstelling van de belasting over de toegevoegde waarde voor de definitieve invoer van bepaalde goederen.  

Ze hebben trouwens ook de talrijke en belangrijke wijzigingen opgenomen, die op 1 januari 2021 zullen worden aangebracht aan richtlijn 2006/112/EG, door deze wijzigingen cursief te zetten, waardoor de lezer erop kan anticiperen zonder al een geconsolideerde tekst met deze toekomstige wijzigingen te kunnen raadplegen, zelfs op de website van de Europese Unie. 

Ten slotte hebben ze twee bijzonder NIEUWE juridische hulpmiddelen toegevoegd in die zin dat een specifieke wet en het bijbehorende uitvoeringsbesluit voortaan de minnelijke en de gedwongen invordering van fiscale en niet-fiscale vorderingen in België vastlegt, wat heeft geleid tot een groot aantal afwijkingen op artikelen in het Btw-wetboek en de bijbehorende uitvoeringsbesluiten.
Beide hulpmiddelen met betrekking tot de minnelijke en de gedwongen invordering zijn voortaan onmisbaar geworden voor wie het Btw-wetboek goed wil begrijpen.


 

Auteurs

Axel Neefs

Founder, general manager and shareholder (50 %) of Corporate Group, a publishing company active in the conception and distribution of books (tax, law, economics), software (liabilities outside financial statements : VAT, e-Gov, taxes, etc.) and marketing campaigns towards accountants and financial auditors.

Serge Mary [NL]

Serge Mary, Director VAT bij PriceWaterhouseCoopers, bouwt reeds meer dan twintig jaar lang zijn kennis en praktijk op inzake btw-verplichtingen.
Zijn loopbaan begon bij de FOD Financiën. De laatste jaren heeft Serge Mary, omwille van zijn omvangrijke ervaring, meegewerkt aan de implementatie van btw in Roemenië, Cyprus en Dubaï.

Uitgever : Corporate Copyright

Aantal pagina's : 866

Uitgavedatum : 07/04/2020

Aangeraden door andere klanten...

Echtscheiding door onderlinge toestemming

Echtscheiding door onderlinge toestemming ??" Handboek voor de scheidingsprofessional ??" Met meer dan 100 modelclausules

Lees meer

Jaarrekening: verantwoordelijkheid van leidinggevenden

Het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft belangrijke wijzigingen doorgevoerd in de publicatie van de jaarrekening en haar bijlagen.

Lees meer

Goederenrecht (editie 2023)

Dit boek bevat het goederenrecht in zijn essentie

Lees meer

Advocatenerelonen

Informatie, partijbeslissing, transparantie

Lees meer