Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< Retour au bookshop

BTW Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2020 van kracht worden voor de aangifteverplichting

"Nieuwe btw-aangiften 2020" is het onmisbare instrument voor alle professionals van de boekhouding of fiscaliteit die op de hoogte -willen blijven van de recente ontwikkelingen op het vlak van verplichte btw-aangiften. De mededelingen door de administratie worden immers helaas amper, met veel vertraging of zelfs helemaal niet bijgewerkt.

Zo denken we aan een belangrijke wijziging die op 1 januari 2020 van kracht is geworden met betrekking tot de btw-opgave van de intracommunautaire handelingen, waarin voortaan een 2e deel is opgenomen met betrekking tot de verzending van goederen naar een andere Lidstaat onder de regeling inzake voorraad op afroep (consignatiezendingen, zendingen op zicht enz.), hun verkoop, hun eventuele terugzending naar België of hun latere doorverzending naar een ander land.

Het werk is intussen al jarenlang en nu wellicht meer dan ooit uitgegroeid tot een referentie voor al wie met een btw-probleem wordt geconfronteerd. In de meeste gevallen vindt men in dit werk een eenvoudige, snelle en volledige oplossing.

De auteur geeft de lezer de beschikking over een uiterst volledig en praktisch werk-instrument en hanteert een zeer nauwkeurige aanpak die -onlosmakelijk verbonden is met deze notoir saaie materie. Hoewel de -essentie relatief begrijpelijk is, schuilen de problemen in de -details. Het werd dan ook duidelijk door de jaren heen dat deze saaie -materie meer en meer concrete voorbeelden vereiste. Om die reden -werden de verschillende edities geleidelijk aan verrijkt met de ont-leding van tal van praktische gevallen met betrekking tot enerzijds de -gewone btw-aangifte, de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers, de btw-opgave van intracommunautaire handelingen, en anderzijds de -bijzondere btw-aangifte.
De praktische gevallen dekken een groot deel van de materie en hebben niet alleen betrekking op de aangifteverplichtingen maar ook op de inbreng van methodes waarmee een groot deel van de btw-problematiek kan worden geanalyseerd en opgelost, met inbegrip van de inschrijvingen in de verschillende aangiftedocumenten.  
Bovendien wordt elk rooster van de gewone periodieke btw--aangifte, van de jaarlijkse lijst van belastingplichtige afnemers, van de btw--opgave (delen 1 en 2) van intracommunautaire handelingen en van de -bijzondere btw-aangifte zorg-vuldig bestudeerd, grondig geanalyseerd en -becommentarieerd zodat de lezer deze documenten zonder -problemen kan invullen.
Er werd ook een apart hoofdstuk gewijd aan het indienen van bijzondere -aangiften:

  • wanneer de leverancier of dienstverlener niet in België is gevestigd en belastingen verschuldigd is bij eenmalige gebeurtenissen zoals evenementen, beurzen of merchandising;
  • voor intracommunautaire aankopen van nieuwe transportmiddelen en -producten waar accijnzen op moeten worden betaald;
  • voor aangiften betreffende het begin, de wijziging of de stopzetting van een activiteit, inbegrepen de BTW-eenheid;
  • inzake de overdracht van een nieuw gebouw of een zakelijk recht op een dergelijke gebouw door een persoon die geen professioneel bouwheer of vastgoedpromotor is.


Er wordt ook een hoofdstuk gewijd aan het elektronisch indienen van ver-klarende documenten waarin men de lezer stap voor stap de verschillende fases uitlegt die via het “Intervat”-systeem moeten worden uitgevoerd.
Ten slotte krijgt de lezer via de bijlagen een volledig overzicht van de aangiften die zowel op papier als elektronisch (met een overzicht van de verschillende schermen) moeten worden ingediend.

Auteur

Uitgever : Corporate Copyright

Aantal pagina's : 356

Uitgavedatum : 28/05/2020

Aangeraden door andere klanten...

Handleiding Vennootschapsbelasting

Het is de referentie voor wie de logica machtig wilt zijn, om de belasbare basis voor de vennootschapsbelasting te kunnen berekenen.

Lees meer

Rechten zonder grenzen

Dit boek beschrijft het kronkelend parcours van Luc Walleyn, oud-voorzitter van Advocaten Zonder Grenzen.

Lees meer

Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)

Vanaf 1 juni 2020, is het AREI 2020 van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties.

Lees meer

Verkeersrecht geannoteerd 2022-2023

Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Lees meer