Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

De gevolgen van de vernietiging door het Hof van Cassatie

Na een vernietigingsarrest door het Hof van Cassatie is een geschil niet beëindigd. Er rijzen immers heel wat vragen. Welke beslissingen worden concreet vernietigd? Welke rechter zal uitspraak doen na de vernietiging? Kan het Hof een eigen beoordeling in de plaats stellen of moet het de zaak verwijzen? Tot slot, en zeker niet onbelangrijk: kunnen partijen na vernietiging nog nieuwe feiten en (verweer)middelen aanvoeren?

Ondanks de grote impact van het antwoord op deze vragen voor het verdere verloop van het geschil, bestond er tot nu toe relatief weinig aandacht voor het onderwerp. De gevolgen van de vernietiging door het Hof van Cassatie wil een antwoord bieden op de bovenstaande vragen en is bijgevolg een praktisch instrument voor elke rechtspracticus die geconfronteerd wordt met een vernietiging door het Hof van Cassatie. Het boek is daarnaast een nuttig instrument voor elke jurist met interesse in de cassatiepraktijk, omdat het door de evaluatie van de bestaande regels aan de hand van enkele basisbeginselen van het Belgische procesrecht een bijdrage levert aan het debat overde gevolgen van de vernietiging.

Uitgever : LeA

Aantal pagina's : 464

ISBN : 9789464662375

Uitgavedatum : 31/05/2024

99.06 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

Alternatieve verloning 2023

Dit boek geeft een duidelijk overzicht van de meest voorkomende alternatieve loonvormen. Elke loonvorm wordt apart onder de loep genomen: wat zijn de consequenties op het vlak van de sociale bijdragen? Wat zijn de fiscale gevolgen voor de werkgever en de werknemer? Indien nodig, worden ook de juridische aspecten toegelicht.

Lees meer

Vastgoedrecht

Themis 2022-2023 nr. 124

Lees meer

Culturele diversiteit en recht

(2e editie)

Lees meer

Bijzondere overeenkomsten

Themis 2023-2024 nr. 128

Lees meer