Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Erfrecht & giften (vierde editie)

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Deze vierde editie is volledig herwerkt.

Na de codificatie van 2022

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Deze vierde editie is volledig herwerkt. Uiteraard is hierin de recente codificatie van het familiaal vermogensrecht verwerkt, zowel het nieuwe boek 4 BW over het erfrecht en giften, als boek 2 titel 3 BW over het huwelijksvermogensrecht. Bovendien zijn in deze editie ook de relevante aspecten van het nieuwe Bewijsrecht (boek 8 BW), van het nieuwe Goederenrecht (boek 3 BW), van het nieuwe Verbintenissenrecht (boek 5 BW), en van de Algemene Bepalingen (boek 1 BW) geïntegreerd.

Inhoud

DEEL I. ERFRECHT

Hoofdstuk 1. Erven
Hoofdstuk 2. Erfbekwaamheid
Hoofdstuk 3. Wettelijke erfgerechtigden
Hoofdstuk 4. De langstlevende echtgenote
Hoofdstuk 5. De langstlevende wettelijk samenwonende partner
Hoofdstuk 6. De Staat als erfopvolger
Hoofdstuk 7. Hoe de nalatenschap verkregen wordt
Hoofdstuk 8. Het Centraal Erfrechtregister
Hoofdstuk 9. Vereffening en verdeling van de nalatenschap


DEEL II. GIFTEN

Hoofdstuk 1. Giften zijn beschikkingen om niet
Hoofdstuk 2. Algemene regels voor giften
Hoofdstuk 3. Schenkingen
Hoofdstuk 4. Testamentaire giften – legaten
Hoofdstuk 5. Drie bijzondere giften


DEEL III. RESERVE EN BESCHIKBAAR DEEL

Hoofdstuk 1. De reserve
Hoofdstuk 2. Wie geniet de reservebescherming?
Hoofdstuk 3. Onder welke voorwaarden geniet een erfgenaam de reservebescherming?
Hoofdstuk 4. Waartegen is de reservataire erfgenaam beschermd?
Hoofdstuk 5. Hoe wordt de reservataire erfgenaam beschermd?
Hoofdstuk 6. Verzaking aan de reservebescherming?
Hoofdstuk 7. De reserve van de langstlevende echtgenote


DEEL IV. ERFOVEREENKOMSTEN

Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen
Hoofdstuk 2. Verboden en toegelaten erfovereenkomsten
Trefwoordenregister

Inhoudsopgave - PDF

 

Auteurs

Hélène Casman

Erenotaris, em. hoogleraar VUB en ULB, professor UGent, wetenschappelijk adviseur Greenille by Laga, lid van de expertenwerkgroep die de Minister van Justitie adviseerde over de hervorming van het erfrecht en het huwelijksvermogenrecht.

Alain-Laurent Verbeke

Gewoon Hoogleraar KU Leuven en Tilburg University, Visiting Professor of Law Harvard, Codirecteur LCM (Leuven Center for Collaborative Management) en advocaat bij de balie te Brussel

Elisabeth Alofs

docent Vrije Universiteit Brussel

Uitgever : Larcier - Intersentia

Aantal pagina's : 498

ISBN : 9789400013896

Uitgavedatum : 17/05/2023

103.77 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

Handboek btw 2023-2024

1ste editie 2023

Lees meer

Vademecum voor de vzw (vijfde editie)

Het Vademecum voor de VZW is het praktijkboek voor iedereen die werkt voor een VZW of betrokken is bij de werking van een VZW.

Lees meer

Tendensen vennootschapsrecht

2023

Lees meer

Strafrecht geannoteerd 2022-2023

Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Lees meer