Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Algemeen Reglement op Elektrische Installaties

Vanaf 1 juni 2020, is het AREI 2020 van toepassing op alle nieuwe elektrische installaties en alle belangrijke uitbreidingen van bestaande elektrische installaties.

Het AREI is dood, leve de nieuwe drieling! In plaats van het oude AREI, komen er nu 3 boeken in de plaats die de technische regels voor elektrische installaties bevatten.

Waarom deze herziening?

Het bestaande AREI dateert al van 1981 en is dus al meer dan 38 jaar oud en bovendien meermaals gewijzigd, moeilijk leesbaar en aanpasbaar. Ook was het toepassingsgebied veel te uitgebreid. Om tegemoet te komen aan deze nadelen, wordt het nieuwe AREI opgesplitst in 3 boekdelen, per type installatie en wordt de leesbaarheid sterk verhoogd.

Bijkomend doel van de herstructurering is het respecteren van de huidige AREI-regels, in de mate van het mogelijke, zodat de overgang zo klein mogelijk blijft. Maar hierbij wel al de wijzigingen mee te nemen waarover de werkgroepen die deze tekst opstelden, akkoord waren, zoals deze over de preventieve maatregelen tegen brand (het oude art. 104).

Voor wie ?

 • accountants;
 • professionele beheerders;
 • vastgoedmakelaars;
 • ondernemers;
 • installateurs en leveranciers van elektrische installaties;
 • beveiligingsmanagers;
 • ontwerp- en architectuurbureaus;
 • gerechtelijke experts;
 • advocaten;
 • deskundige kantoren;
 • ingenieurs;
 • leraren en studenten in technische opleiding;
 • elk beroep met betrekking tot bouwen ...

3 nieuwe boeken IN ÉÉN

Het nieuwe AREI, dat de technische regels bevat voor elektrische installaties, wordt verdeeld in 3 thematische boeken met elk een ander toepassingsgebied.

 • Boek 1: Elektrische installaties met lage en zeer lage spanning (wisselspanning =< 1 000 V en gelijkspanning =< 1 500 V)
 • Boek 2: Elektrische installaties met hoge spanning (wisselspanning > 1 000 V en gelijkspanning > 1 500 V)
 • Boek 3: Installaties voor het transport en de distributie van elektrische energie (netbeheerder)

Structuur van de boekdelen

Elk boek bestaat uit 9 'vaste' delen

 1. Algemene voorschriften voor het elektrisch materiaal en de elektrische installaties
 2. Begrippen en definities
 3. Bepaling van de algemene kenmerken van de elektrische installaties
 4. Beschermingsmaatregelen
 5. Keuze en gebruik van elektrisch materiaal
 6. Controles van installaties
 7. Bepalingen voor bijzondere installaties en ruimten
 8. Bijzondere voorschriften voor bestaande installaties
 9. Algemene voorschriften door personen na te leven

Deze 9 delen worden op hun beurt onderverdeeld in hoofstukken, afdelingen, onderafdelingen, ....

Onze auteur
SGS Statutory Services Belgium vzw is een instantie erkend door de Minister van Energie in het kader van haar bevoegdheid en is geaccrediteerd door BELAC in overeenstemming met de norm NBN EN ISO / IEC 17020.

Auteur

Uitgever : Corporate Copyright

Aantal pagina's : 962

Uitgavedatum :

Aangeraden door andere klanten...

Bedrijfsvoorheffing

Dit werk geeft een grondige fiscaaljuridische, kritische en globale analyse van het fenomeen bedrijfsvoorheffing. Het gaat om de vijfde editie.

Lees meer

De VZW & haar aansprakelijkheid

U bent betrokken bij een VZW, als al dan niet stemgerechtigd lid, dagelijks-bestuurder, bestuurder, directeur of vrijwilliger? Of zoals vaak voorkomt: u cumuleert enkele van deze hoedanigheden?

Lees meer

The legal symphony

De rollen van bedrijfsjuristen in een veranderende wereld

Lees meer

Kinderalimentatie

Dit boek wil een veilige gids zijn. Het geeft een grondige analyse van de rechtspraak en rechtsleer over de begroting van kinderalimentatie.

Lees meer