Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Bedrijfsvoorheffing

Dit werk geeft een grondige fiscaaljuridische, kritische en globale analyse van het fenomeen bedrijfsvoorheffing. Het gaat om de vijfde editie.

Dit werk geeft een grondige fiscaal-juridische, kritische en globale analyse van het fenomeen ‘bedrijfsvoorheffing', met grondige bespreking van de verschillende onderworpen bestanddelen en van de verschillende verplichtingen die rusten op de schuldenaar..

Het is opvallend dat er, sinds de eerste uitgave 30 jaar geleden, toch heel wat wijzigingen inzake de bedrijfsvoorheffing zijn gebeurd, zelfs zonder dat er sprake was (of is) van een algemene belastinghervorming. Zo springen bijvoorbeeld de bepalingen om bestuurders mee aan te spreken voor verschuldigde, maar onbetaald gebleven bedrijfsvoorheffing in het oog.
Opvallend is ook dat dit stelsel begin jaren negentig eigenlijk geen rol speelde in de economische politiek. Ook dit is nu anders, gegeven het feit dat er tal van gevallen zijn waarin verschuldigde bedrijfsvoorheffing alsnog door bepaalde schuldenaars niet dient te worden doorgestort aan de Belastingadministratie. Tevens blijkt dat de bijzondere aard van het stelsel van de bedrijfsvoorheffing ook niet altijd ten volle begrepen wordt in rechtspraak en doctrine.
Dat ook dit onderdeel van het belastingrecht verglijdt naar een stuk reglementering, moeten de schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing en de belastingplichtigen er maar bijnemen.

 

Inhoud

Inhoudsopgave (p. 0)
Inleiding (p. 1)


DEEL I. De schuldenaars van de bedrijfsvoorheffing
DEEL II. De aan de bedrijfsvoorheffing onderworpen bestanddelen – de tarieven
DEEL III. De inhouding van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing
DEEL IV. De aangifte in de bedrijfsvoorheffing
DEEL V. De betaling van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing
DEEL VI. De betaling van een hoger bedrag dan de verschuldigde bedrijfsvoorheffing
DEEL VII. De betaling van een lager bedrag dan de verschuldigde bedrijfsvoorheffing
DEEL VIII. De schuldenaar van de bedrijfsvoorheffing bevindt zich in een toestand van (mogelijke) insolvabiliteit
DEEL IX. Derden die nog kunnen aangesproken worden tot betaling van onbetaald gebleven verschuldigde bedrijfsvoorheffing
DEEL X. De niet-doorstorting van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing
DEEL XI. De individuele fiches en de samenvattende opgaven
DEEL XII. De controleverrichtingen
DEEL XIII. De aangifte in de globale inkomstenbelasting
DEEL XIV. De heffing van de globale inkomstenbelasting
DEEL XV. De verrekening van de betaalde bedrijfsvoorheffing met de globale inkomstenbelasting
DEEL XVI. Een niet-tijdige heffing van de globale inkomstenbelasting
DEEL XVII. Een overeenstemming van het bedrag van de verschuldigde bedrijfsvoorheffing met het bedrag van de globale inkomstenbelasting?

Conclusies (p. 1143)
Bibliografie (p. 1145)
Bijlagen (p. 1159)
Trefwoordenregister (p. 1183)


Inhoudsopgave (pdf)

 

Auteur

Dirk Deschrijver

Dirk Deschrijver is licentiaat in de Rechten (Universiteit Antwerpen) en houder van de bijzondere licentie fiscale wetenschappen (Vrije Universiteit Brussel) en de bijzondere licentie in het economisch recht (Vrije Universiteit Brussel).

Uitgever : Larcier - Intersentia

Aantal pagina's : 1200

ISBN : 9789400015128

Uitgavedatum : 16/11/2022

318.87 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

Insolventie van ondernemingen

De wet van 7 juni 2023, met 5 jaar rechtspraak sinds de inwerkingtreding van de wet van 11 augustus 2017

Lees meer

De waardering van vruchtgebruik

Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen

Lees meer

Erfrecht & giften (vierde editie)

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Deze vierde editie is volledig herwerkt.

Lees meer

De VZW & haar aansprakelijkheid

U bent betrokken bij een VZW, als al dan niet stemgerechtigd lid, dagelijks-bestuurder, bestuurder, directeur of vrijwilliger? Of zoals vaak voorkomt: u cumuleert enkele van deze hoedanigheden?

Lees meer