Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Lichamelijke schade

Repertorium van rechtspraak 2022-2023

11ste editie

Dit werk bevat een samenvatting van een 140-tal zeer recente, merendeels onuitgegeven rechterlijke uitspraken met betrekking tot de vergoeding van letselschade of schade ten gevolge van een dodelijk ongeval (rechtspraak van 2022 tot en met 2023).
In deze samenvattingen (1 tot 3 bladzijden per vonnis of arrest) wordt de motivering van bepaalde (belangrijke) stukken uit de rechterlijke uitspraken weergegeven zodat de lezer begrijpt waarom eventueel wordt afgeweken van de vaste rechtspraak of van de richtlijnen die door de Indicatieve Tabel worden vooropgesteld.

Onmisbare duiding bij de toepassing van indicatieve tabellen door de rechtspraak:
Ondanks het bestaan van ‘Indicatieve Tabellen’ wijkt immers de rechtspraak hier soms van af. Voor ieder die zich bezighoudt met de vergoeding van letselschade is het belangrijk te weten hoe de rechtspraak omgaat met deze richtlijnen.

Vlot consulteerbaar werkinstrument, met toegang tot de integrale tekst:
De rechtspraak wordt ontsloten via een uitgebreid trefwoordenregister. Ter ondersteuning kan men de integrale tekst van alle behandelde rechtspraak onmiddellijk online raadplegen via een QR-code.
Dit boek biedt zowel voor advocaten, magistraten, schadebeheerders enz. een klare kijk op de toepassing van het schadevergoedingsrecht in de praktijk.

Uitgever : Larcier - Intersentia

Aantal pagina's : 380

ISBN : 9789400018228

Uitgavedatum : 08/05/2024

108.49 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

De waardering van vruchtgebruik

Focus op onroerend vruchtgebruik met vennootschappen

Lees meer

Beginselen van verbintenissenrecht

De contractuele en quasi-contractuele verbintenissen

Lees meer

De defederalisering van justitie

Een rechtsvergelijkende en rechtspolitieke studie

Lees meer

Procederen voor het Hof van Cassatie

2e editie

Lees meer