Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Bruggen bouwen

De wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd

In 2018 beoogde de Belgische wetgever met de zogenaamde Waterzooiwet alternatieve vormen van geschillenoplossing te bevorderen. Op die manier zou het gerecht worden ontlast en zou de meerwaarde van een onderhandelde oplossing worden benadrukt. Aan magistraten, advocaten en gerechtsdeurwaarders werden informatieplichten opgelegd en een meer performant wettelijk kader moest met name het gebruik van bemiddeling faciliteren.

In 2022 onderzocht een team van de Vrije Universiteit Brussel in opdracht van de Federale Bemiddelingscommissie of die beleidsdoelstellingen werden verwezenlijkt. Daartoe werden – in samenwerking met de Universiteit Antwerpen – zowel juridische professionals als burgers en ondernemingen bevraagd. Gekoppeld aan een grondige analyse van het wetgevend kader, rechtsleer en rechtspraak leverde dit onderzoek een rijk beeld op van de huidige stand van de theorie én de praktijk van bemiddeling in België, waarbij het perspectief van de bemiddelaar(s) centraal staat.

Met dit boek wordt dit onderzoek voor een ruim publiek ontsloten. Het werk draagt zo bij aan de verdere verspreiding van de kennis en expertise inzake alternatieve vormen van geschillenoplossing en in het bijzonder bemiddeling.

Het onderzoeksteam van de Vrije Universiteit Brussel was samengesteld uit Prof. dr. Jachin Van Doninck, Prof. dr. Elisabeth Alofs, dr. Sofie De Bus en dra. Anna Maria Wilmot.
Het onderzoeksteam van de Universiteit Antwerpen bestond uit Prof. dr. Stefan Rutten en Prof. dr. Dilyara Nigmatullina.

Inhoud

 

DEEL I. EEN EVALUATIE VAN DE WET VAN 18 JUNI 2018 TOT BEVORDERING VAN ALTERNATIEVE VORMEN VAN GESCHILLENOPLOSSING

Hoofdstuk I. Situering van het onderzoek
Hoofdstuk II. Situering van bemiddeling in het domein van de geschillenbeslechting en conflictoplossing
Hoofdstuk III. Federale Bemiddelingscommissie
Hoofdstuk IV. Faciliterende rol van de verschillende actoren in de geschillenbeslechting
Hoofdstuk V. Noden en beleidsaanbevelingen
Bijlage

DEEL II. GESCHILLENBESLECHTINGSBAROMETER BELGIË: HOUDINGEN EN ERVARINGEN VAN BURGERS MET DE AFHANDELING VAN CONFLICTEN

Geschillenbeslechtingsbarometer België: houdingen en ervaringen van burgers met de afhandeling van conflicten
Bijlage

 

Uitgever : Larcier - Intersentia

Aantal pagina's : 124

Uitgavedatum : 12/10/2023

66.04 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

Bijzondere overeenkomsten

Themis 2023-2024 nr. 128

Lees meer

Culturele diversiteit en recht

(2e editie)

Lees meer

Verzekering in de bouw

Dit werk geeft een grondig overzicht van de verplichte en de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.

Lees meer

Privaat (vermogens)recht (2de editie)

Een handige en toegankelijke leidraad voor iedereen die zich vertrouwd wil maken met de basisbegrippen en beginselen van het privaatrecht.

Lees meer