Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Handboek Gegevensbescherming in de diepte & in de praktijk

Anouk Focquet, Sofie Deprez en Julie Mannekens zijn advocaat aan de balie van Brussel en maken deel uit van het Data Protection team van het advocatenkantoor Faros. Daarnaast is Anouk Focquet praktijklector aan de Katholieke Universiteit van Leuven (Centre for IT & IP Law). 

De auteurs delen het analysekader en hun praktische oplossingen voor de concrete vraagstukken van de lezer. Na een kennismaking met de basisbegrippen, besteden de auteurs aandacht aan (de praktische implicaties van) het principe van doelbinding en de verschillende rechtsgronden voor de verwerking van persoonsgegevens. In de volgende hoofdstukken analyseren de auteurs de rol van de verschillende actoren (rechten van de betrokkenen, samenwerking tussen verschillende ondernemingen, rol van de data protection officer …) evenals de verplichtingen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming met zich meebrengt inzake de internationale doorgifte van persoonsgegevens, de beveiliging en melding van datalekken en het register van verwerkingsactiviteiten. Vervolgens maken de auteurs de overstap naar de publieke handhaving en de taken en bevoegdheden van de Gegevensbeschermingsautoriteit en het Europees Comité voor Gegevensbescherming (EDPB). In het laatste hoofdstuk beantwoorden de auteurs een aantal veelvoorkomende vragen. 

Uitgever : LeA

Aantal pagina's : 366

ISBN : 9789464662252

Uitgavedatum : 20/03/2024

89.62 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

De nawerking van straf(proces)rechtelijke regels bij de administratieve sanctionering van misdrijven

Lees meer

Wetboek Verzekeringen - 2023

16e editie 2023

Lees meer

Collectieve en individuele schade

Dit boek is opgebouwd rond de vraag hoe het juridische kader inzake de afdwinging van aansprakelijkheid na het faillissement van een vennootschap-rechtspersoon eruit moet zien om het onderliggende agency-conflict tussen schuldeisers en curator te verzachten, zonder de voordelen van een collectieve insolventieprocedure op te geven.

Lees meer

Klokkenluiders

Lees meer