Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< Retour au bookshop

Boordtabellen en business planning

Het besturen van een onderneming met kennis van zaken vereist, naast het voeren van een boekhouding, het op punt stellen en actueel houden van boordtabellen en relevante indicatoren.

Met het boek Boordtabellen en business planning tonen de auteurs aan hoe de financiële informatie van de onderneming getransformeerd kan worden in een strategische partner voor zijn business.

Aan de hand van concrete cases uit de praktijk tonen de auteurs aan hoe de boekhoudkundige gegevens omgevormd kunnen worden tot een basis voor beleidsondersteunende informatie. Daarbij worden niet alleen financieel-technische concepten in detail besproken, maar wordt er ook veel aandacht besteed aan de wijze waarop financiële en operationele informatie op een duidelijke en aantrekkelijke manier aan het management gepresenteerd kan worden. Professionals, docenten en studenten zullen deze complexe materie sneller kunnen begrijpen dankzij de vele voorbeelden uit de praktijk die de auteurs ter illustratie hebben opgenomen.

Auteurs

Uitgever : Corporate Copyright

Aantal pagina's : 414

Uitgavedatum :

Aangeraden door andere klanten...

Vastgoedrecht in België

2023 - Huurder, mede-eigenaar of eigenaar, iedereen heeft te maken met bouwrecht...

Lees meer

Advocatentuchtrecht

Een kritische studie waarbij het tuchtrecht en de tuchtrechtspraak, de bewarende maatregelen van de stafhouder, de tuchtprocedure én de procedures ‘als in tucht’ besproken worden.

Lees meer

Strafrecht geannoteerd 2022-2023

Is onderdeel van de reeks Geannoteerde wetboeken

Lees meer

Handboek merkenrecht (2e editie)

Met dit boek biedt de auteur een volledig begrip van de bepalingen van het merkenrecht van kracht in de Benelux en in de Europese Unie.

Lees meer