Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen

2e editie 2024

Wat is er actueler in een wereld van internationalisering dan het verplaatsen van de zetel van een vennootschap? Competitiviteitsredenen, een heroriëntatie van de belangrijkste afzetmarkten en wijzigende wetgeving zijn slechts een greep uit de motieven die vennootschappen ertoe kunnen bewegen om naar een ander land te migreren. De globalisering van economische activiteiten en managementfuncties (die sterk wordt gedreven door de steeds verdergaande digitalisering) maakt vennootschappen steeds mobieler. Maar ook Europese initiatieven ter bestrijding van doorstroomvennootschappen (zoals bv. de aangekondigde Europese richtlijn UNSHELL) zullen naar verwachting heel wat holdingstructuren zonder lokale substantie ertoe aanzetten om zich te verplaatsen naar een land waar de groep wel een operationele aanwezigheid heeft. Grensoverschrijdende zetelverplaatsingen zullen bijgevolg frequenter voorkomen dan voorheen.

Het werk neemt op een kritische en praktijkgerichte wijze de juridische, boekhoudkundige en fiscale aspecten van grensoverschrijdende zetelverplaatsingen van en naar België onder de loep. Hierbij wordt rekening gehouden met de verschillende recente evoluties en wijzigingen aan het ‘speelveld’ (bv. de implementatie van de Europese ATAD en Mobiliteitsrichtlijn in het Belgische recht, de inwerkingtreding van het Wetboek van vennootschappen en verenigingen, recente rechtspraak van het Europees Hof van Justitie enz.). Naast een update en een verdere verfijning van het wetgevend kader, wordt het thema praktisch benaderd en geëvalueerd aan de hand van een aantal praktische casussen en cijfervoorbeelden, telkens met bijzondere aandacht voor onduidelijkheden, moeilijkheden en optimalisaties.

Bart Desmet (Partner bij EY en docent bij UCLL en KDG hogeschool) en Pieter-Jan Wouters (Director bij EY en docent bij UCLL hogeschool) zijn werkzaam als adviseurs in de internationale fiscaliteit met een specifieke focus op vennootschapsbelasting.

Uitgever : Larcier - Intersentia

Aantal pagina's : 202

ISBN : 9789400014510

Uitgavedatum : 01/03/2024

89.62 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

Ziekenhuisnetwerken

1ste editie 2023

Lees meer

BTW : Nieuwe aangiften

De verregaande wijzigingen die vanaf 2020 van kracht worden voor de aangifteverplichting

Lees meer

Bijzondere receptiviteit voor schade in het buitencontractueel aansprakelijkheidsrecht

Lees meer

De gevolgen van de vernietiging door het Hof van Cassatie

Lees meer