Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< Retour au bookshop

Het nieuwe seksueel strafrecht

Dit boek is een eerste gids doorheen de nieuwe regelgeving.

Het Strafwetboek dateert van 1867 en werd opgesteld in een volledig andere tijdsgeest. De werkzaamheden voor de herwerking van het Strafwetboek zijn al lang geleden opgestart, maar het is nog even wachten op de globale hervorming ervan. Zowel maatschappelijk als politiek staat seksueel geweld echter al een hele tijd in het middelpunt van het maatschappelijk debat. Daarom wilden de beleidsmakers niet langer wachten op die globale hervorming en beslisten om het seksueel strafrecht an sich al onder handen te nemen. Seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en toestemming zijn daarbij de uitgangspunten.

Dit resulteerde in de wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht; de nieuwe bepalingen traden op 1 juni 2022 in werking.

Dit boek is een eerste gids doorheen de nieuwe regelgeving. Zoals de titel aangeeft, volgt de auteur de structuur van het nieuwe hoofdstuk I/1 van het Strafwetboek (“Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en de goede zeden”) en worden de nieuwe artikelen stapsgewijs besproken. Ook komen een aantal andere wetswijzigingen uit het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en de wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie aan bod. Tot slot volgt er een kort hoofdstuk over de temporele werking van de nieuwe wet.

Het boek is gebaseerd op La réforme du droit pénal sexuel, geschreven door Thomas Henrion en uitgegeven bij Anthemis.

 

 

Uitgever : LeA

Aantal pagina's : 216

ISBN : 978-94-646-6203-0

Uitgavedatum : 03/11/2022

58.49 € HTVA

Aangeraden door andere klanten...

Boordtabellen en business planning

Het besturen van een onderneming met kennis van zaken vereist, naast het voeren van een boekhouding, het op punt stellen en actueel houden van boordtabellen en relevante indicatoren.

Lees meer

Privaatrecht in hoofdlijnen set ( Volume 1 & 2 )

Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht.

Lees meer

Verzekering in de bouw

Dit werk geeft een grondig overzicht van de verplichte en de niet-verplichte verzekeringen in de bouwsector.

Lees meer

Handboek Bouwrecht - 3e editie

Het Handboek Bouwrecht begeleidt u bij alle fases van het bouwgebeuren. U bent aannemer of promotor, architect of een studiebureau, opdrachtgever-bouwheer: alle aspecten en fases van het bouwproces, bekeken vanuit alle participanten aan dit proces komen aan bod.

Lees meer