Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< TERUG NAAR DE BOOKSHOP

Het nieuwe seksueel strafrecht

Dit boek is een eerste gids doorheen de nieuwe regelgeving.

Het Strafwetboek dateert van 1867 en werd opgesteld in een volledig andere tijdsgeest. De werkzaamheden voor de herwerking van het Strafwetboek zijn al lang geleden opgestart, maar het is nog even wachten op de globale hervorming ervan. Zowel maatschappelijk als politiek staat seksueel geweld echter al een hele tijd in het middelpunt van het maatschappelijk debat. Daarom wilden de beleidsmakers niet langer wachten op die globale hervorming en beslisten om het seksueel strafrecht an sich al onder handen te nemen. Seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en toestemming zijn daarbij de uitgangspunten.

Dit resulteerde in de wet van 21 maart 2022 houdende wijzigingen aan het Strafwetboek met betrekking tot het seksueel strafrecht; de nieuwe bepalingen traden op 1 juni 2022 in werking.

Dit boek is een eerste gids doorheen de nieuwe regelgeving. Zoals de titel aangeeft, volgt de auteur de structuur van het nieuwe hoofdstuk I/1 van het Strafwetboek (“Misdrijven tegen de seksuele integriteit, het seksuele zelfbeschikkingsrecht en de goede zeden”) en worden de nieuwe artikelen stapsgewijs besproken. Ook komen een aantal andere wetswijzigingen uit het Strafwetboek, het Wetboek van Strafvordering en de wet betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie aan bod. Tot slot volgt er een kort hoofdstuk over de temporele werking van de nieuwe wet.

Het boek is gebaseerd op La réforme du droit pénal sexuel, geschreven door Thomas Henrion en uitgegeven bij Anthemis.

 

 

Uitgever : LeA

Aantal pagina's : 216

ISBN : 978-94-646-6203-0

Uitgavedatum : 03/11/2022

58.49 € btw excl.

Aangeraden door andere klanten...

Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen

Opnieuw heeft de Kamer het nieuwe Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) aangenomen op 28 april 2020.

Lees meer

Erfrecht & giften (vierde editie)

Erfrecht & giften schetst de elementaire regels van dit vakgebied. Deze vierde editie is volledig herwerkt.

Lees meer

The legal symphony

De rollen van bedrijfsjuristen in een veranderende wereld

Lees meer

MinimumIndeling van het Algemeen rekeningenstelsel

MAR versie 2019 nu beschikbaar !

Lees meer