Deze website maakt gebruik van cookies.
OK
< Retour au bookshop

Strafwetboek

Het Strafwetboek wordt hier voorgesteld in de bijgewerkte versie uit 2020.

Met de recente hervorming van het Strafwetboek wilde de Belgische Staat de wetgeving preciezer, eenvoudiger en consistenter maken.

Aangezien het initiële Belgisch Strafwetboek dateerde van 1867, drong een aanpassing aan onze moderne maatschappij zich op. 
Het wetsontwerp dat werd goedgekeurd door de ministerraad van 20 januari 2017 heeft de modernisering ervan aangevat. 
Het Strafwetboek werd herschreven opdat het voor iedereen duidelijker en beter leesbaar zou zijn. 

Het wordt hier voorgesteld in de bijgewerkte versie uit 2020 (30 mei 2020).

Auteurs

Axel Neefs

Founder, general manager and shareholder (50 %) of Corporate Group, a publishing company active in the conception and distribution of books (tax, law, economics), software (liabilities outside financial statements : VAT, e-Gov, taxes, etc.) and marketing campaigns towards accountants and financial auditors.

Uitgever : Corporate Copyright

Aantal pagina's : 216

Uitgavedatum : 18/06/2020

Aangeraden door andere klanten...

Bedrijfsvoorheffing

Dit werk geeft een grondige fiscaaljuridische, kritische en globale analyse van het fenomeen bedrijfsvoorheffing. Het gaat om de vijfde editie.

Lees meer

Rechten zonder grenzen

Dit boek beschrijft het kronkelend parcours van Luc Walleyn, oud-voorzitter van Advocaten Zonder Grenzen.

Lees meer

Privaatrecht in hoofdlijnen set ( Volume 1 & 2 )

Privaatrecht in hoofdlijnen geeft een conceptueel overzicht van het Belgische rechtssysteem, met bijzondere aandacht voor het privaatrecht.

Lees meer

Boordtabellen en business planning

Het besturen van een onderneming met kennis van zaken vereist, naast het voeren van een boekhouding, het op punt stellen en actueel houden van boordtabellen en relevante indicatoren.

Lees meer